ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ.

Το 3D Projection Mapping είναι κατά μια ερμηνεία η μέθοδος με την οποία ένα video (με 3D ή 2D περιεχόμενο) προβάλλεται σε μια επιφάνεια κτιρίου ή άλλου αντικειμένου, δίνοντας ιδαίτερη έμφαση στα αρχιτεκτονικά ή γεωμετρικά του στοιχεία. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και κάνει ολόκληρα κτήρια να αλλάζουν σχήματα, χρώματα, να γκρεμίζονται και να χτίζονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί από μεγάλες εταιρίες (και όχι μόνο) για την προώθηση των προϊόντων τους και έχει γίνει το αγαπημένο ¨όπλο” στα χέρια των υπεύθυνων marketing και διαφημιστών. Ειδικά με την βοήθεια ηχητικών εφέ και μουσικής, το αποτέλεσμα αποτελεί μια συναρπαστική εμπειρία.

AT FIRST SIGHT

The 3D Projection Mapping can be thought of as the method with which a video (with 3D or 2D content) can projected on a building or other object, giving special emphasis to its architectural or geometric elements. The result is impressive and makes whole buildings (as just one example) change shape, color, fall apart and be rebuilt within seconds.
This technique has been used, among others, by large companies for the promotion of their products and has become the favorite tool in the hands of marketing experts and advertisers. Especially with the assistance of sound effects and music, the result will constitute a very exciting experience.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αν θέλουμε να μιλήσουμε για μειονεκτήματα αυτής της τεχνικής, είναι ίσως, ότι όταν χρησιμοποιείται πάνω σε κτήρια το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει ορατό μόνο κατά την διάρκεια της νύχτας και γενικά πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος του περιβάλλοντος φωτισμού.

TECHNICAL ISSUES.

If we want to talk about the disadvantages of this technique, it is perhaps that when used on buildings the result can be seen only during the night and generally there should be a control of the lighting environment.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εκτός απο το δημιουργικό κομμάτι, απαραίτητος είναι και ο τεχνικός εξοπλισμός: Media server, matrix switcher, fiber optical cables, HD projectors υψήλης φωτεινότητας και ηχητική εγκατάσταση

EQUIPMENT

In addition to the creative content, various technological equipment is necessary: Media server, matrix switcher, fiber optical cables, HD high-luminosity projectors and sound installation.

LARGE SCALE PROJECTION MAPPING

SMALL SCALE PROJECTION MAPPING

BEFOREAFTER
parallax background

BEFORE WE PREPARE A QUOTATION FOR LARGE SCALE PROJECTION MAPPING, WE NEED THE FOLLOWING INFORMATION:

DIMENSIONS OF THE BUILDING - FACADE DESIGNS

DETAILS OF THE AREA OPPOSITE THE BUILDING.

EXTRA NEEDS LIKE AUDIO, LIGHTS, FIREWORKS.

DAYS OF EVENT.