ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ

Όταν η τέχνη των θεατρικών εφέ συναντάει την τεχνολογία, τότε έχουμε το 3D HOLOGRAM (τριών διαστάσεων ολογράφημα). 3D παρουσιάσεις λοιπόν, χωρίς την χρήση γυαλιών. Ένα σκηνικό εφέ που θα αφήσει το ακροάτηριο σας εντυπωσιασμένο και με την απορία, πως τα καταφέρατε. Εμφανίστε ολογράμματα ανθρώπων και αντικειμένων μπροστά στο κοινό σας ή ακόμα και 3D animation φτιαγμένα στον υπολογιστή. Έτσι μπορείτε να παρουσιάσετε έναν ομιλητή ο οποίος είναι απών την ημέρα της παρουσίασης ή βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά και συνομιλεί με το ακροατήριο σας. Δημιουργήστε ολογράμματα με τα αγαπημένα σας καρτούν και συνδιάστε φυσικές παρουσίες με αυτά..

HOLOGRAM

The 3D HOLOGRAM is where the art of theatrical visual effects and technology meet. Yes, 3D presentations delivered without 3D glasses – a visual effect that will impress your audience and leave them wondering how you did it. Present human and object holograms to your audience or even 3D animation created fully on the computer. You can show a speaker that is not physically present on the day of the presentation or have them talk to your audience from miles away. Create holograms with your favorite cartoons and combine them with physical presences.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Λίγα λόγια για τον εξοπλισμό. Βασικό στοιχείο είναι το film για την δημιουργία του ολογράμματος και ένα πλαίσιο για την στήριξη του. Χρειάζονται ακόμα μία led οθόνη υψηλής ανάλυσης ή ένα HD projector υψηλής φωτεινότητας . Ένας media server για την αναπαραγωγή των videos, κατάλληλος φωτισμός και η κατάλληλη κατασκευή απο truss η οποία διαφέρει από χώρο σε χώρο. Η Videotooth αναλαβάνει να σας υποστηρίξει εξ’ολοκληρου για την δημιουργία μιας ολογραμματικής παρουσίασης..

EQUIPMENT

A few words about the equipment. A basic element is the film for the creation of the hologram and a frame for its support. One HD high-luminosity projectors will also be required or a high resolution Led-Wall. You will also need a media server for the reproduction of videos, the right lighting, a mirror system and the appropriate truss construction that is customized for the particular event place. Videotooth will ensure and provide full support for the creation of a hologrammatic presentation.

ΕΝΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΓΡΑΜΜΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

2 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ (2 PEOPLE)
F= 5m E= 4,75 m D= 1,2 m C= 4,5 m
3 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ (3 PEOPLE)
F= 6m E= 4,75 m D= 1,2m C= 4,5 m

INSTALLATION DIMENSIONS FOR

1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ( 1 CAR)
F= 7m E= 4,75 m D= 1,2 m C= 4,5 m
1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ + 1 ΑΝΘΡΩΠΟΣ (1 CAR + 1 PEOPLE)
F= 8m E= 4,75 m D= 1,2m C= 4,5 m

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΥΦΑΣΜΑ

HOLOGRAM EFFECT WITH USE OF GAUZE.

Μια διαφορετική προσέγγιση για τη δημιουργία του ολογραμματικού εφέ είναι με τη χρήση διάτρητου υφάσματος. Κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δείτε ένα παράδειγμα παρακάτω.
A different approach for the creation of hologram effect is the use of Gauze. Each method has advantages and disadvantages. See a reference below.
parallax background

KEEP IN MIND SOME THINGS ABOUT HOLOGRAM


THE 3D HOLOGRAM IS A ILLUSION, BASED ON A THEATRICAL EFFECT.

THE USE OF LED VS PROJECTOR, GIVE BRIGHTER RESULT.

EACH HOLOGRAM SETUP, IS A CUSTOM INSTALLATION, NEEDS TIME.

YOU NEED SPACE AND A HIGH CEILING VENUE.