Το Videotooth Lab είναι το εξειδικευμένο τμήμα της Videotooth που ασχολείται με ειδικές εφαρμογές και εγκαταστάσεις. Σε μια εποχή, στην οποία η τεχνολογία δημιουργεί νέες συνθήκες και ανοίγει νέους ορίζοντες, εμείς πειραματιζόμαστε, δημιουργούμε και αναπτύσσουμε νέες καινοτόμες εφαρμογές και λύσεις που γίνονται εύχρηστα επικοινωνιακά εργαλεία στα χέρια σας.